Cena ON-LINE Akcie

Po montáži okien a dverí je nutné dodržať pár zásad:

A. po montáži a následných murárskych prácach je nutné zabezpečiť čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu.

B. odstrániť zvyšky ochrannej fólie a informačných nálepiek.

C. zvyšky malty po stavebnej činnosti je nutné odstraňovať z okien veľmi opatrne, nikdy nie nasucho, ale za výdatného zmáčania vodou s malou dávkou umývacieho tekutého prostriedku.

D. Na čistenie je nutné používať vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!!

Informácie k údržbe plastových okien pre našich zákazníkov TU